TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Vihreä asuinkerrostalo: Selvitys ekologisen asuinkerrostalon passiivisista suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Sivumäärä325
ISBN (elektroninen)978-952-15-3645-8
ISBN (painettu)978-952-15-3644-1
TilaJulkaistu - joulukuuta 2015
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

NimiAsuntosuunnittelu, julkaisu 21

Tiivistelmä

Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ekologisessa asuinrakentamisessa keskittyen asuinkerrostalojen tarkasteluun. Työ rajautuu passiivisiin suunnitteluratkaisuihin jättäen aktiiviset tekniset ratkaisut työn ulkopuolelle. Ympäristöystävällisyyttä tarkastellaan tässä työssä rakennuksen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmista.

Ympäristötietoisuuden myötä ekologinen rakentaminen on ajankohtaista. Rakennukset tuottavat merkittävän määrän maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja kattavat suuren osan maailman energiankulutuksesta. Lisäksi rakennusten on vastattava uudistuviin lakimääräyksiin. Koska nykyään teknologia mahdollistaa rakennusten ekologisuuden ja laadukkaat sisäolosuhteet, on arkkitehtisuunnittelulla vaarana ajautua kestämättömään suuntaan. Ennen nykyisen kaltaista talotekniikan hyödyntämistä rakennukset heijastelivat vallitsevaa ilmastoa ja kulttuuria pyrkien tarjoamaan talotekniset ominaisuudet itse arkkitehtuurin keinoin. Kuten historiassa, myös nykyään laadukkaalla arkkitehtisuunnittelulla voidaan minimoida tarvittavan tekniikan määrä rakennuksessa.

Ekologista rakentamista esiintyy jo ympäri maailman, siitä löytyy lukuisia esimerkkikohteita ja siihen on pyritty esittämään ohjeistuksia eri näkökulmista. Diplomityössä on koottu rakennuksen ympäristöystävällisyyteen vaikuttavia passiivisia osatekijöitä esitetyistä ympäristöarviojärjestelmistä, tavoitetasoa kuvaavista kokonaiskonsepteista ja esimerkkikohteista. Osatekijät on koottu niin kutsutuksi konseptipankiksi, joka listaa suunnitteluratkaisut jäsennöidyksi kokonaisuudeksi esitellen samalla eri ratkaisuiden välisiä suhteita.

Työ liitetään osaksi keväällä 2015 alkanutta Tampereen teknillisen yliopiston johdolla toteutettavaa Tekesin COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Tämä diplomityö sisältyy Arkkitehtuuri ja tilat -työpakettiin, jonka tavoitteina on tutkia arkkitehtuurin vaikutusta palvelurakennusten energiatehokkuuteen sekä kehittää arviointimalli energiatehokkuuteen vaikuttavien arkkitehtuurin ominaisuuksien arvioimiseen ja vertailuun. Työn sisältö on käytössä ja sovellettavissa hankkeen puitteissa.

Tutkimusalat

  • Arkkitehtuuri, Asuntosuunnittelu, Ekologia, Ympäristöystävällisyys, Energiatehokkuus, Hiilijalanjälki